<< home

Copyright, Disclaimer & Privacy Regelement


Copyright


De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s en evt. illustraties zijn eigendom van Archifoto en worden beschermd door auteursrecht tenzij per foto anders vermeld. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen betaling deze foto’s beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Archifoto.

None of the photographs depicted on this website may be copied, transferred, printed, published or sold to third parties without the written consent of Archifoto. When not else mentioned are all photographs ownership and copyrighted under © law by Archifoto and are not meant to harm or abuse any persons in any case. The photographs copyrighted under work-for-hire assignments, which have been taken by Archifoto, are solely for fair-use for this website and are not meant to harm the commissioning party. All of the photographs depicted on this website are taken with a verbal consent, knowledge and permission of the photographed person, at the time the photograph was taken. Therefore Archifoto cannot be held responsible or accountable for illegal use of the photographs by third parties, for the sole reason that this website is simply a digital portfolio and is a showing example of the works of Archifoto. All rights reserved.


Disclaimer


De op deze website getoonde informatie wordt door Archifoto met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Archifoto verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar diensten. Archifoto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onderbroken functioneren van deze website. Archifoto is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Archifoto worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.


Privacy Regelement


Archifoto respecteert de privacy en de vertrouwelijkheid van de gegevens die de bezoeker van deze website verstrekt. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en nooit aan derden verkocht of vrijgegeven. Archifoto sluit zich zoveel mogelijk aan bij de Nederlandse wetgeving en normen op het gebied van de privacybescherming.